మాకు కాల్ చేయండి +86-532-83289878
మాకు ఇమెయిల్ చేయండి [email protected]

వార్తలు

మా పని ఫలితాలు, కంపెనీ వార్తల గురించి మీతో పంచుకోవడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము మరియు మీకు సకాలంలో అభివృద్ధి మరియు సిబ్బంది నియామకం మరియు తొలగింపు పరిస్థితులను అందిస్తాము.